IČO: 186 29 059


Kontakt:

Haima CZ se sídlem:
Klinika dětské hematologie a onkologie
V Úvalu 84
Praha 5 - Motol
15006

Tel.: 777 650 600 

Tisková zpráva k 20. výročí programu transplantací kmenových buněk krvetvorby u dětí.

11.6.2009

Transplantační jednotka
Klinika dětské hematologie a onkologie
Přednosta: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.,
Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařská fakulta UK v Praze
V Úvalu 84, 150 06, Praha 5 – Motol

V roce 2009 přesáhl počet celosvětově registrovaných dobrovolných dárců kmenových buněk krvetvorby 13 miliónů. V roce 1989, kdy byl ve Fakultní nemocnici v Motole zahájen program transplantace kostní dřeně u dětí, byla transplantace od nepříbuzenského dárce stále ještě považována za experimentální metodu. První taková transplantace byla úspěšně provedena teprve v roce 1973, v roce 1974 byl založen první registr dárců (Antony Nolan registry) a téhož roku evropská společnost pro transplantaci kostní dřeně (EBMT). Dárcem byli v naprosté většině sourozenci shodní v základních transplantačních znacích.

U zrodu transplantačního programu u dětí v tehdejším Československu stál prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., nynější přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie FN v Motole. Hned zpočátku usiloval o vybudování sítě spolupracovníků z dětských pracovišť v rámci celé republiky, kteří by včas podchytili pacienty indikované k transplantaci a měli vhodného sourozence k darování. V průběhu 20 let, které uplynuly od vzniku tohoto programu, bylo transplantováno na dětské transplantační jednotce více než 100 dětí vlastním štěpem, dalších téměř 170 dětí štěpem od rodinného dárce a více než 200 dětí štěpem dobrovolného dárce z registrů po celém světě. Více než 25 dětí bylo transplantováno s použitím pupečníkové krve zdravého dárce. Za zmínku stojí, že pětina nepříbuzenských dárců pochází z českých registrů (Praha a Plzeň) a pětina jich pochází z amerického kontinentu. A jestliže v počátcích byla úspěšnost transplantace kolem 45%, v současné době se ustálila na 70-80%. K nesporným úspěchům tohoto programu rovněž patří, že v současnosti je téměř pro každého pacienta možno včas najít vhodného dárce k transplantaci, ať již v rodině, registrech dárců či bankách pupečníkové krve.

Od roku 1999 se koná každých 5 let setkání těch, kteří jako děti podstoupili transplantaci na Transplantační jednotce v Motole. Tento rok se setkávají již potřetí, mnozí jsou dnes dospělí lidé a zakládají vlastní rodiny. Téměř všichni si velice dobře uvědomují, jak transplantace kdysi významně zasáhla a ovlivnila jejich životy.

Nová Transplantační jednotka s 10 plně filtro-ventilovanými pokoji (trojstupňová HEPA-filtrace, systém pozitivního přetlaku) byla pro děti otevřena v březnu roku 2003. Jednotka je moderním pracovištěm, které je plně technicky vybavené pro náročnou specializovanou péči především díky těm, kdo ji finančně i jinak během uplynulých 20 let podporovali. Mezi ty nejdůležitější patří nepochybně ředitelství FN v Motole pod vedením JUDr. Ing. M. Ludvíka, MBA, nadační fond Kapka naděje pod vedením Venduly Svobodové, Haima CZ – sdružení rodičů, nadace Život dětem, Německá škola Praha, sportovní fotbalový klub Slavia Praha a mnozí další pravidelní i jednorázoví dárci a spolupracovníci. Dvoudenní výroční setkání dětí pomáhali tento rok organizačně a finančně zajistit mj. společnost Hochtief CZ a Kapka naděje.

vedoucí lékař Transplantační jednotky Doc. MUDr. Petr Sedláček, CSc.

v Praze dne 11.6.2009