IČO: 186 29 059


Kontakt:

Haima CZ se sídlem:
Klinika dětské hematologie a onkologie
V Úvalu 84
Praha 5 - Motol
15006

Tel.: 777 650 600 

15. výročí programu transplantací kostní dřeně u dětí

1.12.2004

Dne 23.11.2004 se již podruhé scházejí děti a dnes již také mladí lidé, kteří v období let 1989 - 2004 podstoupili úspěšnou transplantaci kostní dřeně na našem pracovišti. Poprvé se setkali před 5ti lety na Ruzyňském letišti, dnes se scházejí v Trojském zámečku.

Program transplantací kostní dřeně (kmenových buněk krvetvorby) byl zahájen před 15ti lety na bývalé II. dětské klinice FN Motol, v rámci hematologického oddělení. Mimo tehdejší NDR byla tato jednotka ještě na několik dalších let jediným pracovištěm svého druhu v bývalých socialistických zemích. Do roku 1995 zde byly transplantovány i děti ze Slovenska. V únoru 2004 spojením hematologického oddělení II. dětské kliniky a Transplantační jednotky s Klinikou dětské onkologie vznikla současná Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol.

První transplantace se uskutečnila 28. listopadu 1989. V té době pětiletý chlapec byl úspěšně transplantován od svého bratra pro pokročilou fázi akutní leukémie. Dnes je mu již 20 let a je zcela zdráv. Od té doby podstoupilo na této jednotce transplantaci od sourozence cca 150 dětí, dalších více než 80 bylo transplantováno štěpem nepříbuzného dárce z mezinárodních registrů. Již 14 dětí bylo transplantováno s použitím pupečníkové krve zdravého sourozence (7) či nepříbuzného dárce (7). Nejmladšímu dítěti, transplantovanému na naší jednotce, byly v době transplantace dva měsíce.

Na Klinice dětské onkologie byl zahájen program autologní transplantace krvetvorných buněk v roce 1992. Zpočátku probíhal samostatně, od roku 2003 pak byl spojen s dárcovskou transplantací v nové transplantační jednotce. Autologní transplantaci podstoupilo v Motole více než 250 dětí, indikací byly většinou zhoubné nádory.

U většiny dětí byla transplantace dárcovské kostní dřeně provedena pro různé formy akutní či chronické leukémie, řada dětí byla však transplantována i pro těžké vrozené nebo získané poruchy krvetvorby, vrozené těžké poruchy obranyschopnosti a některé vrozené metabolické vady.

Postupem doby se významně mění struktura dárců. Vzhledem k úbytku dětí klesá šance na nalezení dárce v rodině. Počet transplantací, kde je dárcem vhodný sourozenec, proto dlouhodobě spíše mírně klesá. Významně ale stoupá počet dětí, transplantovaných od dárců nepříbuzných z českých, ale i zahraničních registrů (Německo, Francie, Itálie, Anglie, USA, ...). Transplantace od takových dárců je složitější a rizika komplikací jsou větší. Přesto se na našem pracovišti úspěšnost transplantací v posledních letech již neliší při použití sourozence či nepříbuzného dárce. Dosahované výsledky jsou, a to bez nadsázky, především vzhledem k dlouhodobé zkušenosti transplantačního kolektivu, plně srovnatelné s předními evropskými dětskými transplantačními centry.

V roce 2003 byla do plného provozu uvedena zcela nová, moderní, plně vybavená Transplantační jednotka. Celkem deset přístrojově kompletně vybavených a plně klimatizovaných pokojů (HEPA filtrace přiváděného vzduchu) s pozitivním přetlakem významně zlepšilo prostředí pro naše pacienty i jejich rodinné příslušníky, kteří mohou být s dítětem celý den. O pacienty, od kojeneckého věku až po dospívající, pečuje na jednotce, kromě lékařů specialistů, tým složený ze zdravotních sester se zkušeností práce na jednotkách intenzivní péče, psychologů, dietní sestry, rehabilitačních pracovníků a sociální pracovnice. Komplexní péče o naše pacienty většinou nekončí jejich několikaměsíčním pobytem na jednotce. V rámci dlouhodobé dispenzární péče jsou i nadále ambulantně sledováni pod naší patronací. Někteří k nám však chodí již jen jednou ročně na pravidelná vyšetření v rámci výročních kontrol.

15 let je jistě dostatečně dlouhá doba k bilancování. Odborné otázky řešíme průběžně s ostatními kolegy na lékařských sjezdech a sympoziích. Protože jsme však s transplantovanými dětmi a jejich rodiči strávili mnohé těžké chvíle, máme s nimi mnoho společného a zajímají nás jejich další osudy, využíváme této příležitosti nikoliv k uspořádání odborného vědeckého sympozia, ale k neformálnímu setkání pacientů, jejich rodičů a sourozenců, kteří byli často i rodinnými dárci.

Toto setkání by nebylo v plné šíři možné bez sponzorské podpory následujících subjektů: Kapka naděje, Haima, FN Motol, ZOO Praha, McDonalds ČR, Galerie hl.m.Prahy, Agentura Part, hotel Olympic, Promotion factory a dalších.

Za dlouhodobou podporu patří díky především těmto hlavním sponzorům: Kapka naděje, Haima, Život dětem, McDonalds ČR, ....

Za Kliniku dětské hematologie a onkologie Za Transplantační jednotku, Fakultní nemocnice v Motole, Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol,

Prof. MUDr. J. Starý, DrSc., Doc. MUDr. P. Sedláček, CSc., přednosta vedoucí lékař

V Praze dne 22.11.2004