IČO: 186 29 059


Kontakt:

Haima CZ se sídlem:
Klinika dětské hematologie a onkologie
V Úvalu 84
Praha 5 - Motol
15006

Tel.: 777 650 600 

Činnost sdružení

 

HAIMA CZ, z.s. je spolek, který na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese k aktivní pomoci dětem s onemocněním krvetvorby a dětem s onkologickým onemocněním, léčeným na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol. Vznikla roku 1991 jako neziskové občanské sdružení a dnes působí její samostatné skupiny v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Plzni a Českých Budějovicích.

Sídlem HAIMY CZ je Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol v Praze 5 - Motole, V Úvalu 84, PSČ 150 06.

 

Poslání a cíle občanského sdružení HAIMA CZ:

 • vedení dítěte a jeho rodiny celým průběhem nemoci až k plnému zapojení do běžného života

 • pomoc lékařskému pracovišti v zabezpečení diagnostických a léčebných pomůcek, přístrojů a zařízení

 • vybavení lůžkové části účelným nadstandardem

 • naplnění volného času dětí na oddělení

 • každoroční rekondiční pobyty v přírodě pro děti procházející dlouhodobou rekonvalescencí

 • spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví a s humanitárními organizacemi ČR

 • podpora institucí a organizací podílejících se na léčení hematologických onemocnění, pomoc registrům dárců kostní dřeně a Bance pupečníkové krve

 • právní rady a pomoc rodinám nemocných dětí

 • připomínkování nově vznikajících a novelizovaných legislativních norem

 • publikační a informativní činnost

 • HAIMA CZ zřídila a sponzorsky hradí místo klinického psychologa na oddělení hematologie

 • HAIMA CZ iniciovala vznik a podílí se na provozu ubytovny pro rodiče hospitalizovaných dětí

 • HAIMA CZ pravidelně organizuje návštěvy známých osobností a odborníků na oddělení

 • a mnohé další...

 

Poděkování:

Naše díky patří všem našim sponzorům ať už velkým, či malým, a také těm, kteří nám v našem úsilí pomáhají jiným způsobem.

Děkujeme.